V letošním roce jsme se kromě příprav na novou výrobní halu věnovali také modernizaci stávajícího provozu a vlastního vozového parku. Na balící stroj byla poskytnuta dotace z fondů EU.

Název projektu – Nově pořízená technika a technologie  KRAJČI plus s.r.o.
Hlavní cíl – Nákup balícího stroje, který zvládne samostatně balit jednotlivé přesně odvážené dávky bramborových lupínků do speciálních obalů. Nově pořízené dopravní prostředky (na které není požadována dotace) budou sloužit k přepravě surovin vstupujících do výroby i k samotnému převážení již hotových výrobků k dodavatelům.
Registrační číslo žádosti – 10/003/0421b/672/000761